โรงงานของเรา    
 
  ติดต่อเรา  
  เลขที่ 2 ถนนพระราม 2 ซอย 30
(แยก 3) แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
 
 
   
โทรศัพท์ : +66 2450 0211
  +66 83303 5588
โทรสาร : +66 2450 0214
 
 
   
อีเมลล์: kingcoffee05@gmail.com
  amisa.r@kingcoffee.co.th
 
     
   
     
 
 
        สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ เลขที่ 2 ถนนพระราม 2 ซอย 30 (แยก3) แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 และโรงงานของเราได้ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice (GMP) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดย GMP เป็นเกณฑ์ หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยมีเนื้อหาคลอบคลุม 6 ประการ สำคัญคือ
        1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต
        2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต
        3. การควบคุมกระบวนการผลิต
        4. การสุขาภิบาล
        5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
        6. บุคลากร
 
 
 

การควบคุมคุณภาพ

        หัวใจสำคัญ ของโรงงาน คิง คอฟฟี่  คือ ห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็ป เรามีห้องแล็ปที่ได้รับมาตรฐาน  และเป็นโรงงานอาหารที่มีบริษัทฯชั้นนำที่มีชื่อเสียงให้ความไว้วางใจในการผลิตสินค้า ด้วยคุณภาพและคุณค่าที่เชื่อถือได้ เพราะเราใส่ใจในมาตรฐานสูงสุดและคำนึงถึงคุณภาพและความสะอาด ปลอดภัย เป็นหลักผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากห้องทดลองอันก้าวล้ำนำสมัย
        บริษัทฯ มีมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่ คัดเลือกวัตถุดิบ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีคุณภาพและประสิทธิภาพยอดเยี่ยมตลอดจนมีการควบคุมคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ ทั้งรสชาติที่สม่ำเสมอคงเส้นคงวา การควบคุมมาตรฐานด้านน้ำหนักที่บรรจุต่อซอง และกระบวนการผลิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน
        ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผ่านการผลิตจากคิง คอฟฟี่ ได้ขออนุญาตและรับเลขที่จดแจ้งสูตรจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าทุกรายการก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
   
King Coffee Company Limited.
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าที่วางใจเรา โรงงานของเรา เครื่องจักรและ
เทคโนโลยีการผลิต
ข่าวสาร /
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อเรา